top of page

Ke arah Organisasi PRIME

 

P - Performance

Mempertingkatkan pencapaian dan prestasi pelajar voctech dalam bidang kurikulum dan kokurikulum ke tahap yang lebih seimbang dan cemerlang.

 

R - Respectability

Melahirkan pelajar voctech yang aktif dan berpandangan positif terhadap pendidikan voctech supaya institusi voctech diberi pengiktirafan sewajarnya.

 

I - Image

Meningkatkan imej dan usaha institusi voctech dimata masyarakat dengan mendidik pelajar berdisplin, berakhlak mulia dan berhemah tinggi berlandaskan kepercayaan dan ketaatan kepada Maha Pencipta.

 

M - Man Power

Membantu melahirkan tenaga kerja yang mahir, boleh berdikari serta mempunyai etika dan sikap kerja yang baik.

 

E - Expectation

Memenuhi aspirasi dan hasrat masyarakat, bangsa dan Negara ke arah melahirkan generasi insan yang produktif dan bersepadu.

bottom of page