PROGRAM DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

SYARAT AM KEMASUKAN
 

 • Calon adalah warganegara Malaysia
   

 

 • Calon sihat tubuh badan
   

 • Calon mestilah tiada sebarang kecacatan atau kecederaan atau sejarah penyakit atau penyakit-penyakit yang menghadkan, membataskan dan menyukarkan pelaksanaan kerja praktikal dan amali
   

 • Calon mestilah TIDAK RABUN WARNA / BUTA WARNA
   

 

 • Calon bebas daripada masalah mental, dan
   

 • Calon mestilah berminat dengan program yang dipohon

SYARAT KHUSUS KEMASUKAN
 

 • Lulus Sijil Vokasional Malaysia; dan

 

 • memperoleh sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian dalam mata pelajaran setara SPM termasuk Bahasa Melayu BM 1104

TEMPOH PENGAJIAN

 • Tempoh pengajian diploma adalah selama 2 tahun 6 bulan

 • Tempoh maksimum pengajian program diploma adalah 5 tahun dengan

      kelulusan Senat Kolej Vokasional KPM.

jadual diploma.PNG

BAHASA PENGANTAR

 • Bahasa Pengantar Utama adalah Bahasa Melayu.

 • Penggunaan Bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar adalah digalakkan mengikut kesesuaian bagi mencapai maksud kurikulum.

KOMPONEN PENGAJIAN

 • Pelaksanaan pengajian diploma meliputi pembelajaran dan pengajaran (PdP) secara kuliah, praktikal dan tutorial, berdasarkan Student Learning Time (SLT) dan jam kredit bagi setiap kursus mengikut struktur kurikulum program yang ditawarkan.

 • Penawaran kursus diklasifikasi kepada empat (4) kategori yang terdiri daripada:

      -Kursus Wajib: Mata Pelajaran Pengajian Umum (MPU)

      -Kursus Teras: Modul spesifik disiplin dan umum

      -Kursus Elektif

      -On-The-Job Training (OJT)

 • Projek Tahun Akhir (PTA)

       Kursus wajib dalam program Diploma yang memerlukan pelajar

       menghasilkan satu penulisan ilmiah dan membangunkan produk,                   perisian atau perkhidmatan berdasarkan program pengajian             

       mengikut kaedah-kaedah yang sesuai.

 

 • On-The-Job Training (OJT)

       Latihan dalam suasana pekerjaan sebenar di agensi kerajaan atau                  swasta yang wajib diikuti oleh setiap pelajar selama tempoh yang                  ditetapkan mengikut keperluan standard program pengajian