photo_2019-08-31_18-32-56.jpg
119458591_4373260332715067_1811857018556
121217249_4511772255530540_8252097338546
121623931_4511772535530512_5212551916887
798165_283153778478274_1077765390_o.jpg

Hubungi Kami:

 

Kolej Vokasional Temerloh

Simpang Sanggang

28020 Temerloh

Pahang Darul Makmur

 

Telefon       : 09-2846344

Faks            : 09-2846345

E-mail        : cha7002@moe.gov.my

Website      : kvtemerloh.com

FB Page     : Kolej Vokasional Temerloh

Instagram  : kvtemerloh

121157614_4511771678863931_1383720755873
121364449_4511771455530620_1190675766006
121234265_4511772428863856_4942810934968
121578379_4511771882197244_1736293200319
121173143_4511771198863979_3628190694548